कोटदरबार

2021 -09- 28

नेपाल एकीकरण पूर्व स-साना राज्यहरूमा विभाजित रहँदाको समयमा मुकुन्द सेनका भतिजा समसेनले राज्य गरेकाले यस ठाउँको नाम कोटदरबार रहन गएको भनाइ छ। संरक्षणको अभावमा हाल दरबारको परिसर मात्र देख्न सकिन्छ र त्यहाँ कल्याणदेवी मन्दिर निर्माण गरिएकोछ।

GET MONTHLY UPDATES ON NEW STORIES IN YOUR EMAIL

Stories of
Rishing